De respijtperiode in de zorgverzekering

Is de tijd die verzekeraars na de verlengingsdatum aan de polishouders geven voor het geval ze de premie niet op tijd betalen. De jaarlijkse premiewijzigingen die de krantenkoppen halen en die factor in staats- en federale gemiddelden zijn voor volledige prijspremies. Maar heel weinig marktplaats-uitwisselingsdeelnemers betalen de volle prijs. De meeste ontvangen premiekortingen (subsidies), wat betekent dat hun tariefwijzigingen ook afhangen van de mate waarin hun subsidiebedrag van jaar tot…

Read More